API - AANSPREEKPUNTEN BINNEN ONZE CLUB

Bij de API kunnen onze leden terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Twijfel niet om contact op te nemen met: 

Cindy De Pauw: cindydpauw@gmail.com of Hilde Vinck: hilde.vinck@skynet.be

Je kan ook terecht bij Volley Vlaanderen en de aangestelde federatie-Api's. Contactpersonen kan je hier terugvinden: https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met ongewenst gedrag.

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon

 • luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller
 • vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn
 • biedt de eerste ondersteuning
 • maakt een inschatting van de ernst van de situatie
 • geeft advies over te nemen stappen
 • begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing
 • gaat waar mogelijk preventief te werk. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken
 • beantwoordt vragen, verwijst door, adviseert of toetst het al dan niet overschrijden van grenzen
 • bij geruchten van klachten, onderzoekt hij/zij of deze klachten werkelijk bestaan
 • maakt een registratie en schriftelijk verslag van vragen/klachten
 • geeft ondersteuning, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, …) bij het doen van aangifte bij de politie.
 • Alleen met toestemming van de persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen bij betrokken worden.

Net als elke burger kunnen ouders of de sporter gratis en indien nodig anoniem hulplijnen of instanties contacteren.  Hieronder reiken wij een aantal hulpdiensten aan:

Kinderen en jongeren: www.awel.be of bel 102 (elke dag telefonisch via telefoonnummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen)

Chat: www.nupraatikerover.be (maandag- en woensdagavond van 19u tot 22u en op dinsdag- en donderdagavond van 18.30u tot 21.30u)

Teleonthaal: Bel 106, www.tele-onthaal.be (7/7 en 24/24) en chat (elke avond van 18u tot 23u en woensdag- en zondagnamiddag van 15u tot 23u)

Hulplijn ‘geweld, misbruik en kindermishandeling’: Bel 1712 of www.1712.be (van 9u tot 17u – mailen kan altijd)

Je eigen huisarts

Politie: www.lokalepolitie.be, bel 101 of 112 (Europees noodnummer)

Dringende medische hulp: Bel 112

Child Focus (vermist of seksueel misbruik van kinderen): www.childfocus.be of bel 116000

Sensoa (opleiding bij preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag): www.sensoa.be

VOICE (Universiteit Antwerpen, bij nood adviseren zij): www.voicesfortruthanddignity.eu

ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de sport): www.ethicsandsport.com en www.sportmetgrenzen.be

Preventieve hulp voor daders: Stop it now! Bel 0800 200  50(dinsdag 15u tot 19u, woensdag 9.30u-12.30u en vrijdag 12u-15u) of vragen@stopitnow.be